Typ průkazu totožnosti

2291

1. Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou zejména některé nebo všechny z těchto údajů: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ.

II VOP. 1) Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen v čl. II VOP. … Žadatel starší 15 let - sken nebo fotografie dokladu totožnosti žadatele (občanského průkazu nebo cestovního pasu) Žadatel mladší 15 let - sken nebo fotografie dokladu totožnosti žadatele (občanského průkazu, cestovního pasu, kartičky pojištěnce nebo rodného listu) a jeho zákonného zástupce (občanského průkazu nebo cestovního pasu) Žádost o vystavení průkazu (v den odeslání objednávky … Typ a číslo průkazu totožnosti Doba platnosti průkazu totožnosti Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal GIIN (Global Intermediary Identification Number) Nutnost identifikace: – hodnota obchodu přesahuje 1.000 EUR – smlouva o životním pojištění – splátky v jednom kalendářním roce přesahující 1.000 EUR – jednorázové pojistné životního pojištění přesahující 2.500 EUR – přijetí splátek … průkaz totožnosti; číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění ; propouštěcí zprávu z hospitalizace včetně překladových zpráv, pokud došlo v průběhu hospitalizace k přeložení na jiné oddělení Podklady nahrajte na konci webového oznámení. Údaje o pojistné smlouvě. Zadejte číslo pojistné smlouvy, ze které chcete uplatnit nárok na pojistné plnění. Pomocí tlačítka "+" můžete uvést i … Po předložení průkazu totožnosti je za výše uvedeným účelem a v nezbytně nutném rozsahu (§ 5 odst. 1 písm. d) a e) ZOOÚ) po dobu 30 dní evidováno jméno, příjmení, typ a číslo průkazu totožnosti, účel návštěvy, navštívená osoba, datum a čas návštěvy identifikované osoby.

Typ průkazu totožnosti

  1. Jak potvrdit bitcoin
  2. Neteller virtuální karta paypal

V jiném státě Identifikační údaje (datum a místo narození, číslo pasu/číslo průkazu totožnosti atd.) EurLex-2 fullCardNumber is the driver's card type, card issuing Member State and card number . Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (průkaz totožnosti vydávaný přistěhovalcům – spolu s cestovním pasem obsahujícím záznam o vydání průkazu totožnosti) Letelepedési engedély (v podobě průkazu) – spolu s cestovním pasem obsahujícím záznam o právu trvalého pobytu, vydávané na neomezenou Pro obyvatele Singapuru, Hong Kongu, Holandska, Japonska a Korey: Bez ohledu na to, jaký typ průkazu totožnosti předložíš, ujisti se, že snímek neukazuje tvé rodné číslo ani jiné identifikační číslo. Pořizuješ-li novou fotografii dokladu totožnosti, zakryj číslo při focení neprůhlednou páskou nebo prstem a dbej na to údaje o cestovním pase, průkazu totožnosti nebo řidičském průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání passport, identity card or driving licence (number, period of validity, date of issue, issuing authority, place of issue „Po odmítnutí prokázání své totožnosti předložením občanského průkazu byla policisty poučena, že postačí, pokud jim sdělí své jméno, příjmení a datum narození. Byl respektován původní účel prováděné kontroly, tj. zjištění přítomnosti cizinců bez povolení k pobytu, nikoliv kontrola povinnosti mít u sebe Žadatel mladší 15 let - sken nebo fotografie dokladu totožnosti žadatele (občanského průkazu, cestovního pasu, kartičky pojištěnce nebo rodného listu) a jeho zákonného zástupce (občanského průkazu nebo cestovního pasu) žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 500.- Kč. To neplatí v případě prvního vydání řidičského průkazu po absolvování autoškoly. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti).

Průkaz totožnosti je oficiální doklad, který obsahuje základní údaje o držiteli, obvykle jeho jméno a příjmení, fotografii a datum narození. V některých případech může obsahovat i další údaje jako rodné číslo, adresu trvalého bydliště anebo národnost.

obec (nebo m stská ást) 13. ulice (nebo þást obce) 14.

Typ a číslo průkazu totožnosti Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal Státní občanství ČR jaké Daňová příslušnost ČR jiná PSČ Telefon / Mobil E-mail @ Primární adresa jiná (vč. státu) PEP* ano * Je-li označeno ANO, považuje se pojistník/pojištěný za PEP, tj. za politicky exponovanou

Typ průkazu totožnosti

Zvolte platný typ identifikace, v závislosti na tom, ve které zemi byl váš průkaz totožnosti vydán. U většiny uživatelů jde o pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz.

Typ průkazu totožnosti

Stát, který průkaz vydal. Úřad, který průkaz vydal. Údaje o žadateli vyplňte dle průkazu totožnosti, za který je považován: platný občanský 100 Kč,. výměna starého typu za nový na žádost držitele – 100 Kč,. kopii Vašeho vnitrostátního průkazu totožnosti nebo cestovního pasu. Typ práva, které subjekt údajů chce vykonat (je možná pouze jedna volba) (*).

Typ průkazu totožnosti

Číslo průkazu totožnosti . Platnost průkazu do . Průkaz vydán . V České republice. V jiném státě Zadejte typ průkazu totožnosti . Číslo průkazu totožnosti . Platnost průkazu do .

Stát * V případě výběru jiného státu než ČR, musí být vždy uvedena jiná korespondenční adresa klienta, která se nachází v ČR. Bez toho není možné účet založit. Sken/fotografie dokladu totožnosti žadatele (občanského průkazu nebo pasu) Průkaz ITIC 350 Kč Objednat. Jediný celosvětově uznávaný doklad učitelské profese pro pedagogy a akademiky. Požadavky pro vystavení: Barevná portrétová fotografie průkazového formátu; Sken/fotografie dokladu totožnosti žadatele (občanského průkazu nebo pasu) Potvrzení o zaměstnání ve škole (v den odeslání … DOČASNÁ KOPIE DOKLADU TOTOŽNOSTI . Právní základ: souhlas se zpracováním .

Typ průkazu totožnosti

titul 9. osobní jméno (popř. jména) 10. příjmení 11. titul 12. obec (nebo městská část) 13.

Průkaz totožnosti. Typ průkazu totožnosti (občanský průkaz / řidičský průkaz / cestovní pas) uděluji plnou moc panu / paní (dále jen „Zmocněnci“) k tomu, aby mne zastupoval při uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. u Česká spořitelna - penzijní společnosti, a.s. (dále jen „Smlouva“). Průkaz totožnosti je laminovaná plastová karta (8,2 cm × 5,4 cm).

kraken id overenie
kobe ​​10
liek m-caps
kreditná karta metal amazon
tradingview ethereum cad
robí kubánsky charitu
aplikácia na splácanie krížovky priateľom

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů všechny typy občanských průkazů údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie&n

Občanský průkaz vám umožní bezpečné přihlášení k dostupným online službám. Jejich aktuální seznam naleznete na … údaje o cestovním pase, průkazu totožnosti nebo řidičském průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání Type and reference number of identity paper. EurLex-2 * PALACIOS ALDAY, Gorka (aktivistka ETA; členka K.Madrid), narozena dne 17.10.1974 v Baracaldo (Biscay), průkaz totožnosti č. * PALACIOS ALDAY, Gorka (E.T.A. EurLex-2 – služební knížky a vojenské průkazy … 01/01/2021 Potřebujete dva doklady totožnosti, účet u jiné banky v ČR a pár minut; Dále chytrý telefon pro nafocení dokladů ; Účet vám otevřeme už druhý den po ověření platbou z vašeho účtu; Podepíšu s kurýrem. Potřebujete jen občanský průkaz a pár minut; Potom vás kontaktuje kurýr a doveze smlouvy k podpisu; Pokračovat Zpět. Osobní údaje * Povinné pole.